Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Tanıtım

İlköğretim Matematik Eğitimi Programı, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de alabilmektedirler.

Hakkımızda

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalımız 2011 yılında kurulmuş olup, ilköğretimin ikinci kademesinde (5-8. sınıflar) görev alarak matematik derslerini yürütecek alanında iyi yetişmiş; özgür düşünebilen; yaratıcı; akıl yürütme becerisine sahip; bilgiye ulaşma yollarını bilen; çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen; ülkemizdeki matematik eğitimindeki sorunları çözmeye aday; öğretmenlik mesleğini, matematiği ve matematik öğretmeyi seven; ülkesine hizmet edecek nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ulusal ve uluslararası standartlar ile ortaya konulan eğitim ve mesleki becerilerin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Programda henüz öğrenci alımı başlamamış olup, bu konuda gerekli kriterlerin karşılanması için çalışmalar yürütülmektedir. Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Programı 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.

Hedefler  

  • 5-8. sınıflarda matematik dersleri vermek için derin alan ve pedagojik bilgiye sahip,
  • Öğrencilerin matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin doğru ve sağlam anlayışa sahip,
  • Bilgiye nasıl ulaşılacağını ve bilginin etkin biçimde nasıl kullanılacağını bilen,
  • Modern teknolojiler ve çağdaş öğretim yöntemleri kullanarak matematikte öğrenci başarısını geliştirecek, öğrencilerin matematiğe değer vermesini sağlayacak,
  • Ülkemizdeki matematik eğitimi ile ilgili konulardaki problemleri çözmeye istekli olan,
  • Matematiğe ve öğretmeye yönelik olumlu tutuma sahip,
  • Eleştirel ve sorgulayıcı düşünme yeteneği ile problem çözme becerilerine sahip,
  • İnsan haklarına ve etiğe saygılı,
  • Ülkesini seven ve ülkesine nitelikli hizmet etme çabasında olan, bu yönde öğrenciler yetişmesini sağlayacak,

nitelikli öğretmenlerin yetişmesi hedeflenmektedir.

Misyon

İlköğretim Matematik Eğitimi Programının temel misyonu; ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte ve toplumsal önderlik yeteneğine sahip öğretmenler yetiştirmek, bununla birlikte üniversitelere bilim adamlarını kazandırmaktır.

 Vizyon

Programın temel vizyonu; öğrencilere, matematik öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, çağdaş donanıma sahip ve bilimin egemen olduğu bir bölüm olabilmektir.

İş olanakları

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim dalı mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, özel okullar ve etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında “Matematik Öğretmeni” olarak çalışabilecek veya lisansüstü düzeyde eğitim alarak üniversitelerde bilim adamı olarak görev yapabilecektirler.

Akademik Kadromuz

Doç. Dr. Şahin DANİŞMAN (İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Ü. Duygu ARABACI

Dr. Öğr. Ü. Emine ÜNVEREN BİLGİÇ

Dr. Öğr. Ü. Emine AYTEKİN KAZANÇ

Arş. Gör. Gülşade SAVAŞ

 


DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ